O kategorii Konzolové hry

(Replace this first paragraph with a brief description of your new category. This guidance will appear in the category selection area, so try to keep it below 200 characters.)

Použijte následující odstavce pro delší popis, nebo pro vytvoření pokynů ke kategorii nebo pravidel:

  • Proč by lidé měli používat tuto kategorii? K čemu slouží?

  • Jak přesně je tato kategorie odlišná od ostatních, které již máme?

  • Co by měly témata v této kategorii obvykle obsahovat?

  • Potřebujeme tuto kategorii? Můžeme ji sloučit s jinou kategorií nebo subkategorií?